Presentatie

We zijn verantwoordelijke professionelen die ons beroep ter harte nemen. Voor het snoeien en het vellen van bomen gebruiken wij hoogstaand materiaal die aangepast is voor evenwelke situatie. Wij waarborgen u voor een keurige en perfecte uitvoering en dit in achtname van strenge veiligheidsnormen. Onze (vak)ervaring laat ons toe het werk perfect te kunnen evalueren, uitvoeren en aangepaste materiaal gebruiken om het gevaar te vermijden.

Onze Diensten

Elagage Tobetree

Een stadsboom dient nauw opgevolgd te worden door een expert want hij is onderworpen aan tal van negatieve omstandigheden.

Het vellen van een boom dient om die te verwijderen en dit voor diverse redenen

Wij kunnen het onderhoud van uw tuin oftewel een keer of op regelmatige basis voor u waarnemen.

To be tree Broyage Bruxelles Belgique

De beste methode om takken en afval te verwijderen is het vermalen.

Fente de bois to be tree Bruxelles Belgique

Eenmaal de boom geveld en gesneden op de gewenste lengte bieden wij u de mogelijkheid om het hout te snijden op de gewenste maat…

essouchage tobetree bruxelles belgique

De wortel die overblijft na het vellen kan soms onestetisch en omvangrijk lijken.